مراقبت از سالمندان

مراقبت از سالمندان به معنای انجام نیازهای خاص برای افراد سالمند می باشد که به دو صورت مراقبت از سالمند در منزل و مراکز نگهداری از سالمندان وجود دارد که مراقبت های آن ها بیشتر از نوع اجتماعی و یا روانشناسی می باشد.

ارتباط با سالمند با توجه به شرایط جسمی، روحی و احساسی متفاوت می باشد به همین دلیل پرستار سالمند باید نحوه برخورد و ارتباط با این افراد را به خوبی بداند و در زمانی که سالمند در شرایط جسمانی بهتری هستند می تواند با آرامش درباره آرزوها و توانایی هایی که در آینده دارند صحبت کرده و  موجب آرامش خاطر آن ها گردد.

نگهداری از سالمندان توسط مراقبین بصورت روزانه، شبانه، شبانه روزی و یا به صورت مقطعی انجام می پذیرد.

روش های مناسب برای برقراری ارتباط بهتر با سالمند

در میان گذاشتن احساسات و دادن اطمینان خاطر به آن ها در حل مشکلاتشان

احترام گذاشتن به تصمیماتشان

کمک کردن به سالمند برای سازگاری با شرایط جدید توسط پرستار

بالا بردن اطلاعات دارویی و پزشکی توسط پرستار برای ارتباط برقرار کردن بهتر

کمک گرفتن از مراکز مشاوره توسط پرستار در صورت نیاز

تهیه غذا و دارو

رسیدگی به امور رفاهی سالمند و تفریحات گردشی با اطلاع قبلی خانواده

فواید مراقبت از سالمندان

گذراندن زندگی سالمند همرا با رضایت در کنار خانواده

نداشتن دغدغه برای خانواده سالمند در مراقبت از والدین خود

رسیدگی بیشتر به نیازهای عاطفی والدین به دلیل واگذار کردن نیازهای مراقبتی به پرستار

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید