مراقبت از کودکان

کودکان انسان های کوچکی هستند که به مراقبت و توجه بسیار نیاز دارند.

مزایای داشتن پرستار کودک

از مزایای داشتن پرستار کودک، تکیه نکردن والدین به اقوام برای نگه داری از کودکشان می باشد و همچنین برای بردن یا براداشتن کودک از مهدکودک بحثی به وجود نمی آید.

کودک می تواند بدون هیچ دغدغه ای در زمان معین و برنامه تعیین شده از طرف والدین در خانه بماند.

طبق نظر برخی والدین کودک دارای مراقبت منحصر به فرد میباشد.

چالش های پرستاری کودک

یکی از مهم ترین مسائل در انتخاب پرستار کودک، پیدا کردن فرد قابل اعتماد می باشد.

تعیین کردن مدت زمان معین در قراردادی که با پرستار بسته می شود که این امر باعث می شود پرستار به هر دلیل تصمیم به ترک منزل نگیرد.

یکی دیگر از این چالش ها کم شدن تعامل اجتماعی می باشد که برای جبران این مشکل پرستار می تواند کودک را به گردش ببرد تا با کودکان دیگر در ارتباط باشد و یا اینکه کودک را می توان در کلاس های مختلف ثبت نام نمود

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید